Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:39:02
+00:39:20
5522 1048
216 / 256
-00:39:02
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii