Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:26
-00:43:56
+00:29:05
4772 1081
K40 : 207
175 / 284
-00:23:42
+00:22:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii