Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:19
-00:30:03
+00:42:58
7470 4904
M20 : 945
239 / 260
-00:21:20
+00:40:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii