Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:07
-00:29:15
+00:43:46
7545 2615
K30 : 1218
338 / 350
-00:19:26
+00:38:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii