Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:36
-00:24:46
+00:48:15
7859 2833
K20 : 763
230 / 233
-00:06:49
+00:47:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii