Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:22
-00:38:00
+00:35:01
6248 1842
K20 : 489
183 / 233
-00:20:03
+00:33:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii