Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:03
-00:36:19
+00:36:42
6547 2012
K30 : 967
286 / 341
-00:19:18
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii