Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:26
-00:26:19
+00:50:57
11737 7661
132 / 133
-00:01:40
+00:40:26
01:09:28
-00:26:21
+00:39:32
9082 6746
132 / 138
-00:18:07
+00:33:58
01:06:49
-00:39:45
+00:37:12
7138 5683
264 / 305
-00:25:20
+00:35:37
01:07:20
-00:41:25
+00:38:34
5886 4794
170 / 201
-00:28:28
+00:29:25
01:12:25
-00:35:50
+00:42:32
5865 4654
144 / 158
-00:16:09
+00:40:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii