Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:58
-00:33:24
+00:39:37
7050 4743
M20 : 921
150 / 176
-00:10:55
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii