Katarzyna Rokoszna

Lingaro Running Team / Lingaro Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:30
-00:44:52
+00:28:09
4502 956
K20 : 250
13 11
128 / 233
-00:26:55
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii