Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:36
-00:25:46
+00:47:15
7800 2794
K16 : 83
2 / 2
+00:10:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii