Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:44:04
+00:28:57
4729 1064
K30 : 527
206 / 355
-00:26:14
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii