Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:39
-00:25:43
+00:47:18
7806 2797
K30 : 1295
346 / 350
-00:15:54
+00:41:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii