Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:28
-00:47:34
+00:31:46
5459 1532
K40 : 345
201 / 265
-00:31:22
+00:26:52
01:03:23
-00:40:59
+00:32:02
5568 1472
K40 : 287
208 / 284
-00:20:45
+00:25:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii