Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:59
-00:23:16
+00:55:06
6494 1560
83 / 86
-00:08:10
+00:45:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii