Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:09
-00:42:13
+00:30:48
5263 3945
M20 : 777
180 / 278
-00:33:32
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii