Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:22
-01:06:23
+00:13:36
212 201
5 / 143
-00:50:17
+00:02:32
00:51:08
-00:57:07
+00:21:15
1389 1300
11 / 116
-00:51:34
+00:09:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii