Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:42:55
+00:30:06
5057 1209
K40 : 231
189 / 284
-00:22:41
+00:23:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii