Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:26
-00:39:49
+00:38:33
5436 4427
225 / 260
-00:29:00
+00:33:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii