Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:02
-00:34:20
+00:38:41
6912 2223
K30 : 1053
299 / 341
-00:17:19
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii