Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:27
-00:36:55
+00:36:06
6448 4494
M20 : 880
135 / 176
-00:14:26
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii