Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:33
-00:32:16
+00:33:37
7905 1683
315 / 391
-00:22:44
+00:27:37
01:05:04
-00:41:30
+00:35:27
6760 1278
284 / 348
-00:24:05
+00:27:23
01:12:38
-00:36:07
+00:43:52
6446 1378
245 / 260
-00:18:19
+00:37:14
01:12:42
-00:35:33
+00:42:49
5896 1223
240 / 260
-00:24:44
+00:37:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii