Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:33
-00:38:49
+00:34:12
6076 1751
K30 : 843
266 / 341
-00:21:48
+00:30:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii