Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:49
-00:34:56
+00:45:03
6534 5104
47 / 53
-00:09:16
+00:36:14
00:59:39
-00:48:36
+00:29:46
3810 3338
27 / 46
-00:29:58
+00:19:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii