Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:18
-00:42:04
+00:30:57
5316 1348
K40 : 265
201 / 284
-00:21:50
+00:24:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii