Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:09
-00:28:13
+00:44:48
7661 2700
K30 : 1253
331 / 340
-00:12:02
+00:39:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii