Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:20
-00:34:02
+00:38:59
6957 2250
K20 : 595
212 / 260
-00:25:19
+00:36:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii