Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:01
-00:38:21
+00:34:40
6166 1798
K30 : 864
1
274 / 355
-00:20:31
+00:32:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii