Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:54
-00:26:54
+00:42:00
6205 2118
K30 : 914
270 / 290
-00:14:25
+00:39:32
01:12:37
-00:31:45
+00:41:16
7291 2444
K30 : 1137
318 / 341
-00:14:44
+00:37:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii