Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:25
-00:17:57
+00:55:04
7979 2915
K20 : 785
233 / 233
+00:53:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii