Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:53
-00:34:29
+00:38:32
6885 2202
K30 : 1042
302 / 355
-00:16:39
+00:36:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii