Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:30
-00:41:52
+00:31:09
5370 1372
K20 : 357
153 / 233
-00:23:55
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii