Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:41
-00:34:41
+00:38:20
6846 2178
K30 : 1032
306 / 350
-00:24:52
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii