Sylwia Topolska

Warbud Running Team / Warbud S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:16
-00:54:06
+00:18:55
1533 132
K30 : 66
2 2
65 / 341
-00:37:05
+00:14:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii