Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:55
-00:42:20
+00:36:02
5041 4193
207 / 260
-00:23:11
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii