Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:19
-00:42:03
+00:30:58
5323 1349
K30 : 656
237 / 350
-00:32:14
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii