Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:57
-00:39:25
+00:33:36
5923 1663
K40 : 322
216 / 284
-00:19:11
+00:26:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii