Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:02
-00:43:20
+00:29:41
4946 1164
K20 : 309
123 / 206
-00:33:05
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii