Aleksandra Skrobowska

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / Grupa Biegowa UM W-wa, Urząd m.st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:42
-00:34:06
+00:34:48
5397 1633
K30 : 727
1 18
238 / 284
-00:27:39
+00:31:31
01:11:17
-00:38:45
+00:40:35
6853 2362
K30 : 1084
2 26
295 / 327
-00:31:22
+00:37:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii