Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:28
-00:34:54
+00:38:07
6803 2153
K20 : 569
167 / 206
-00:24:39
+00:31:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii