Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:36:37
+00:36:24
6510 1987
K20 : 522
161 / 206
-00:26:22
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii