Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:36:37
+00:36:24
6509 1986
K20 : 521
191 / 233
-00:18:40
+00:35:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii