Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:27
-00:38:35
+00:40:45
6872 2377
K30 : 1090
2
316 / 341
-00:21:44
+00:33:49
01:13:39
-00:30:43
+00:42:18
7405 2521
K30 : 1175
3
322 / 340
-00:14:32
+00:36:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii