Maja Długosz

Wolters Kluwer
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:10:51
-00:33:31
+00:39:30
7028 2296
K20 : 609
14
216 / 260
-00:24:48
+00:37:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii