Robert Bańburski

Wolters Kluwer
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:07:50
-00:36:32
+00:36:29
6521 4526
M20 : 885
12
192 / 233
-00:18:35
+00:35:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii