Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:57
-00:39:25
+00:33:36
5925 1664
K30 : 806
262 / 350
-00:29:36
+00:27:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii