Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:24
-00:33:58
+00:39:03
6966 2255
K20 : 597
214 / 260
-00:25:15
+00:36:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii