Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:23
-00:43:52
+00:34:30
4784 4024
101 / 135
-00:33:35
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii