Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:16
-00:34:59
+00:43:23
5943 1246
247 / 260
-00:15:50
+00:34:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii