Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:34
-00:40:48
+00:32:13
5612 1494
K40 : 292
211 / 284
-00:20:34
+00:25:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii